چهارشنبه 16 تیر‌ماه سال 1389

پروژه کارآموزی ۳

به نام خدا

دانشگاه پیام نور بندر ترکمن

گروه کتابداری و اطلاع­رسانی

نیمسال دوم 89-88

                                               مجموعة سؤالات مربوط به پروژة کارآموزی (3) 

   


1-      یک وبلاگ شخصی فعال و روزآمد به زبان فارسی و در زمینة مورد علاقة خودتان (ترجیحاً در حوزة کتابداری و اطلاع­رسانی) طراحی و آدرس آن را قید کنید و آن را به ایمیل من هم ارسال کنید (4 نمره).

 

2-      حداقل یک پست الکترونیکی برای خودتان ایجاد کرده و آدرس آن را بنویسید و ان را به ایمیل من هم ارسال کنید (2 نمره).

 

3  - با مراجعه به منابع معتبر مختلف چاپی و الکترونیکی، گزارشی کوتاه، مستند و علمی از وضعیت کلی انتشارات نشر دانشگاهی ارائه دهید (5/2 نمره

 ۴- به زبانی ساده و با ذکر منبع/منابع اخذ اطلاعات، درباب سالنما توضیح دهید (1 نمره).

 -   استاد گروه علوم کشاورزی برای جستجوی موضوع «شرایط کشت هندوانه» به شما مراجعه و اطلاعاتی در این مورد می­خواهد. چگونه و با چه منابعی نیاز اطلاعاتی وی را برطرف می­کنید؟ (5/2 نمره)

6- با ذکر دقیق منبع/منابع، معانی و کاربرد اصطلاح کدیمین را ذکر کنید (1 نمره).

7- متنی بسیار کوتاه درباب تک­نگاشت  به زبان انگلیسی بازیابی و ترجمه کنید. اصل متن را هم ضمیمه کنید (5/1 نمره

8- هم با استفاده از رده­بندی کنگره و هم رده­بندی دیوئی (یا گسترشهای این رده­بندیها) شمارة بازیابی منبع زیر را تعیین و مراحل کار را به تفصیل شرح دهید: جرائم اینترنتی، نوشتة احمد مهرام. تهران، 1369 (3 نمره).

9- با استفاده از سرعنوانهای کنگره، سیرز و فارسی (هر سه سرعنوان) برگة ویا برگه­های مستند موضوعیِ و ارجاعی عنوان زیر را تهیه نمایید: دوزیستان در طبیعت (5/2 نمره).


 

نیمسال دوم 89-88

                     


1- یک وبلاگ شخصی فعال و روزآمد به زبان فارسی و در زمینة مورد علاقة خودتان (ترجیحاً در حوزة کتابداری و اطلاع­رسانی) طراحی و آدرس آن را قید کنید و آن را به ایمیل من هم ارسال کنید (4 نمره).

http://ketabdari66.blogsky.com

 

2- حداقل یک پست الکترونیکی برای خودتان ایجاد کرده و آدرس آن را بنویسید و ان را به ایمیل من هم ارسال کنید (2 نمره).

         fatemepakaran@yahoo.com 

 

3- با مراجعه به منابع معتبر مختلف چاپی و الکترونیکی، گزارشی کوتاه، مستند و علمی از وضعیت کلی انتشارات نشر دانشگاهی ارائه دهید (5/2 نمره).

 

 

اهداف انتشارات دانشگاهبه منظور انتشار آثار ارزندة علمی، فنی، ادبی، هنری و فرهنگی و به طور کلی آثار دانشگاهی، و در جهت گسترش دانش و فرهنگ اسلامی و دستیابی به اهداف انقلاب اسلامی و نیل به استغنا و استقلال علمی و بالا بردن کیفیت و کمیّت انتشارات دانشگاه شهید بهشتی و ایجاد سرعت و دقت و هماهنگی در اجرای همه امور مربوط به تأمین منابع درسی و تشویق مؤلفان، محققان و مترجمان دانشگاهی به نگارش هرچه بیشتر آثار دانشگاهی مقررات زیر در 11/6/1364 تصویب شد.

وظایف انتشارات دانشگاه الف) چاپ و نشر تألیفات در زمینه دروس پایه، عمومی، تخصصی و کتاب‌های کمک درسی با توجه به رشته‌های

تحصیلی دانشگاه.

ب) چاپ و نشر آثار ترجمه شده که به دروس پایه، عمومی، تخصصی و کمک درسی یاری دهند.

ج) چاپ و نشر تحقیقات و تتبعات دانشمندان، نویسندگان ایرانی و خارجی و همچنین نشر متون کهن ارزشمند.

د) انتشار کتاب‌های مرجع نظیر واژه‌نامه‌ها، دایرة‌المعارف‌ها، فرهنگنامه‌ها، فهرست منابع.

هـ) چاپ و نشر نشریات ادواری دانشکده‌ها و مؤسسات پژوهشی تابع دانشگاه.

و) چاپ و نشر پایان‌نامه‌های ارزشمند دانشگاهی.

ز) چاپ و نشر مجموعه سخنرانی‌ها و گزارش‌های علمی، سمینارها و کنگره‌های دانشگاه.

تشکیلات انتشارات دانشگاهانتشارات دانشگاه متشکل از سه گروه زیر است:

شورای انتشارات دانشگاه؛ مرکز چاپ و انتشارات؛ کمیتة انتشارات دانشکده‌ها.

شورای انتشارات دانشگاه :

شورای انتشارات دانشگاه شهید بهشتی عالی‌ترین مرجع تصویب کننده و صدور اجازة چاپ و انتشارات آثار و کتب است و از هفت عضو به شرح زیر تشکیل شده است:

1. معاون پژوهشی دانشگاه؛

2. رئیس کمیتة انتشارات هر دانشکده یا مؤسسة تابع دانشگاه (این عضو فقط در جلسه یا جلساتی که انتشارات همان دانشکده یا مؤسسه در دستور کار شورا مطرح باشد شرکت می‌جوید)؛

3. چهار تن از اعضای هیئت علمی با حداقل پنج سال سابقة خدمت دانشگاهی و علاقه‌مند و آشنا به تألیف، ترجمه و تحقیق با انتخاب رئیس دانشگاه؛

4. مدیر مرکز چاپ و انتشارات.

اعضای بند 2 و 3 به مدت دو سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان

بلامانع است.

مرکز چاپ و انتشارات : مرکز چاپ و انتشارات مسئول ادارة واحدهای تأمین منابع درسی، چاپخانه و توزیع و فروش کتاب‌های چاپ شده در دانشگاه است و در حوزة معاونت پژوهشی و فناوری قرار دارد.

چاپخانة دانشگاه موظف است در مورد چاپ آثاری که به تصویب شورای انتشارات دانشگاه رسیده است، با تأیید مرکز چاپ و انتشارات، اولویت قائل شود.

واحد فروش کتاب وظیفة توزیع، عرضه و بازاریابی کتاب‌های دانشگاه را برعهده دارد.

اهم فعالیت‌های انجام یافته و در دست اقدام مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه چاپ و نشر تألیف‌ها و ترجمه‌ها که توسط شورای انتشارات دانشگاه برای چاپ تصویب شده است. تا امروز آخرین شمارة انتشار کتاب (فروست) 380 است و این تعداد، به جز کتاب‌هایی است که دو یا چندبار تجدید چاپ شده‌اند. در حال حاضر ده عنوان کتاب که به تصویب شورای انتشارات دانشگاه رسیده است در فرایند ویرایش و چاپ قرار دارد. فهرست توصیفی کتاب‌های چاپ شده در مرکز چاپ و انتشارات، در قسمت دیگری از این نوشته بررسی خواهد شد.

شایان ذکر است که در سال‌های اخیر توجه و دقت بیشتری به کیفیت چاپ می‌شود، از جمله تدوین رسم‌الخط انتشارات، اِعمال ویرایش، نظارت بر مراحل حروفچینی، لیتوگرافی، چاپ و صحافی در مرحلة آماده‌سازی کتاب، اِعمال انواع ویرایش زبانی، فنی، محتوایی توأمان و نمونه‌خوانی.

چاپ مجلات و نشریات ادواری دانشکده‌ها شامل فصلنامه‌ها و نشریات پژوهشکده‌ها، انتشار کارنامة پژوهشی دانشگاه، نشریات دانشجوئی، چاپ نشریات دفتر نمایندة محترم مقام معظم رهبری در دانشگاه، چاپ مجموعه مقالات و گزارش‌های سمینارها و همایش‌های علمی که به مناسبت‌های گوناگون در دانشگاه برگزار می‌شود؛ چاپ پوستر‌ها و بولتن‌ها و بروشورها، اسکن تصاویر و طراحی جلد کتاب‌ها.

انجام سفارشات چاپی حوزه معاونت‌های هفت‌گانه دانشگاه، چاپ سفارشات دانشکده‌ها، امور فرهنگی دانشگاه و همه واحدهای تابعه دانشگاه.

از آنجا که حجم کار این بخش از فعالیت‌های چاپخانه در سال، به مراتب فراتر از چاپ کتب و نشریات است و به امکانات و تجهیزات زیادی نیاز دارد (برنامه‌ریزی، تعیین اولویت، به‌کارگیری نیروی انسانی ماهر، تهیة ملزومات چاپ، حفاظت ماشین‌آلات چاپ و کامپیوترها) که هر کدام به نوبة خود حائز اهمیت است و به‌منظور جلوگیری از تراکم کار چاپخانه، در بعضی موارد برای انجام سفارش چاپ واحدهای دانشگاه با چاپخانه‌ها و ناشران

خارج از دانشگاه قرارداد بسته می‌شود.

به منظور معرفی کتاب‌های تازه منتشر شده، طبق دستور ریاست محترم دانشگاه، هفتاد نسخه از هر عنوان به کتابخانه‌های معتبر و سی نسخه از آن به شخصیت‌های علمی کشور اهدا و ارسال می‌شود.

انتشارات دانشگاه در نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب تهران و سایر نمایشگاه‌های کتابی که به مناسبت‌های گوناگون فرهنگی در طول سال برگزار می‌گردد، فعالانه شرکت می‌کند.

تنظیم قرارداد مؤلفان و مترجمان و ویراستاران، تنظیم قراردادهای حروفچینی، نمونه‌خوانی، لیتوگرافی، چاپ، صحافی و تنظیم قرارداد با پخش‌کنندگان کتب چاپ دانشگاه.

تنظیم قراردادهای چاپ مشترک کتاب بین دانشگاه و سایر مراکز دولتی و فرهنگی کشور از دیگر وظایف انتشارات دانشگاه است

منبع:http://www.sbu.ac.ir/default.uspx?tabid

 

 به زبانی ساده و با ذکر منبع/منابع اخذ اطلاعات، درباب سالنما توضیح دهید (1 نمره).

کتاب های سال از جمله منابع مرجع فوری اند که به یک موضوع یا حوزه یا منطقه محدود می شوند. طبق فرهنگ ALA (انجمن کتابداران آمریکا)، کتاب سال" مجلد سالانه ای است از اطلاعات جاری به صورت توصیفی یا آماری که ممکن است به یک زمینه خاص محدود شده باشد". این مبع سالانه اطلاعات جاری را به صورت مختصر و گزیده ارائه می دهد و گاهی اوقات ممکن است به کشور، موضوع یامنطقه خاص محدود شود و اگرچه اطلاعات نسبتاً جدیدی را در بر می گیرد ولی در مورد تغییراتی که ممکن است بعد انتشار آن رخ داده باشد، شخص بایدمنابع موسوم به منابع جاری را بررسی کند، مثل کتاب(Keesing's Record of  World Event وAsian Recorder).

منبع: مرجع شناسی عمومی لاتین/ دکتر زاهد بیگدلی

 

5-  استاد گروه علوم کشاورزی برای جستجوی موضوع «شرایط کشت هندوانه» به شما مراجعه و اطلاعاتی در این مورد می­خواهد. چگونه و با چه منابعی نیاز اطلاعاتی وی را برطرف می­کنید؟ (5/2 نمره)

استاد:سلام

کتابدار:سلام

استاد: یک کتاب به من معرفی کنید در مورد شرایط کشت هندوانه

کتابدار:بله چند مورد کتاب هست معرفی میکنم شما هم انتخاب کنید

·        

·         تولیدسبزی/ نوشته:جورج- دبلیو-ور، ج- پ- مک کلوم ترجمه مصطفی مبلی، بهمن پیراسته__. دانشگاه صنعتی اصفهان

·         پرورش سبزی/ تألیف: دکترمحمدحسین دانشور___. ناشر: دانشگاه شهیدچمران اهواز

·         سبزیکاری/ تألیف: دکترغلامعلی پیوست. دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی گیلان.

·         تکنولوژی مدرن سبزی/ نم پال سینگ__. ترجمه: دکتر فرهاد فرح وش، مهندس محمد بشر __. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

·         سبزیکاری برای همه، پرورش سبزی در باغ و خانه/ نوشته: مهندس حسن حسنی زاده

استاد: ممنون کتابهای بسیار خوبی هستند.

کتابدار: خواهش میکنم.

 

-با ذکر دقیق منبع/منابع، معانی و کاربرد اصطلاح

کدیمین را ذکر کنید (1 نمره).

هرچه گشتم پیدا نشد. تا حد کدی بود. این رو هم از فرهنگ عمید( حسن عمید/ ص 1952) پیدا کردم____ کدین_ کدینه" چوبی که گارزان با آن جامه را می کوبند؛ کدین و کدنگ و کدنگه و شنگیه هم گفته شده است

 

7-  متنی بسیار کوتاه درباب تک­نگاشت  به زبان انگلیسی بازیابی و ترجمه کنید. اصل متن را هم ضمیمه کنید (5/1 نمره).

A monograph is a detailed essay or book on a very specific, often limited subject. It is designed to stand alone, and is usually not part of a series, unless the monograph is being released in several parts. Research libraries usually have a large collection of monographs, and an academic department at a university may also have an assortment of monographs published within its subject. In general, a monograph is very dense with information, and is of little interest to people outside the field.

تک نگاشت جزئیات مقاله یا کتاب خیلی ویژه ای را در بر دارد، اغلب به موضوع محدود می شود.این به صورت ستون تنها طراحی شده است، و معمولاٌ قسمت یا ردیف ندارد. مگر اینکه تک نگاشت در چندین موارد آزاد باشد. محققان کتابخانه ها معمولاً یه مجموعه بزرگی از تک نگاشت ها را دارند و قسمت ادبی دانشگاه همیشه داشته باشد اسورمنت با این موضوع منتشر کنند. به طور عمومی یک تک نگاشت با اطلاعات انبوه است، و  مردم در زمینه خارجی علاقه کمی دارند.

منبع:http://www.wisegeek.com

 

8- هم با استفاده از رده­بندی کنگره و هم رده­بندی دیوئی (یا گسترشهای این رده­بندیها) شمارة بازیابی منبع زیر را تعیین و مراحل کار را به تفصیل شرح دهید: جرائم اینترنتی، نوشتة احمد مهرام. تهران، 1369 (3 نمره).

شماره ی بازیابی برای رده بندی دیویی:

ابتدا به موضوع را بررسی میکنیم که در چه مقوله ای است.

جرائم اینترنتی مربوط به مشکلات اجتماعی است و شماره ی رده آن 360 است. وبعد سراغ نشانه ی مؤلف می رویم واسم نویسنده را پیدا میکنیم و شماره مورد نظر را می نویسیم به این صورت 872 م و بعد حرف اول عنوان کناب را به آن اضافه میکنیم

ج  872  م. و در آخر سال انتشار کتاب را اضافه میکنیم

 

360

 ج 872م

1369 

شماره بازیابی برای رده بندی کنگره:

ابتدا موضوع را بررسی میکنیم.موضوع enternet penalties را از فرانما ی T  پیدا میکنیم. اول ایندکس و بعد متن فرانما. شماره ی مورد نظر را پیدا میکنیم.

وبعد به سرشناسه و عنوان کاتر می دهیم. که کاتر سرشناسه 9م و کاتر عنوان 4ج و در آخر سال نشر را اضافه میکنیم

 

 

4ج9م

1369 

 

9- با استفاده از سرعنوانهای کنگره، سیرز و فارسی (هر سه سرعنوان) برگة ویا برگه­های مستند موضوعیِ و ارجاعی عنوان زیر را تهیه نمایید: دوزیستان در طبیعت (5/2 نمره).

سرعنوان کنگره:the Amphibia in nature

Amphibians

UF  Amphibia

BT  Vertebrates

NT  Amplexus 

 

  

Amphibia                                        

SEE                             

Amphibians

 
 

Vertebrates                                               

See also                      

                

Amphibians

 
 

Amphibians                                                   

See also                                  

Amphlexus

 
 

سرعنوان سیرز: the Amphibia in nature

 

UF  Balrachia

BT  vertebrates

NT  frogs

SA  names of amphibians to be added as need. 

 

                                             

                                        Balrachia          

                                                                  

SEE                               

Amphibians 

 

Vertebrans                                                 

See also                          

Amphibians

 
 

Amphibians                                                   

See also                         

Frogs

 
 

سرعنوان فارسی: دوزیستان در طبیعت

دوزیستان

     × ذوحیاتین 

 

 

          دوزیستان

نگاه کنید به:

             

                                                                ذوحیاتین

 
 

  توجه1: ارائة بموقع و تمیز و مرتب بودن پروژه یک نمره دارد.

  توجه 2: این برگه یا کپی آن را همراه پاسخها تحویل دهید.

موفق باشید.

نظرات (3)
محمد نادر
یکشنبه 20 تیر‌ماه سال 1389 ساعت 01:26 ق.ظ
سلام
شما معلین؟
دیگر به خانهی دوستی نیامدین
امتیاز: 0 0
محمد نادر
یکشنبه 20 تیر‌ماه سال 1389 ساعت 03:48 ب.ظ
سلام عزیز
چه عجب
بالاخره بعد از ۱۲۰سال دیدیمتان
:دی
خیلی خوشحالم کردی عزیزم
قربانت
پاسخ:
خواهش میکنم گرفتاری نمی ذاره بیام
چشم دوباره اومدم
امتیاز: 0 0
محمد نادر
یکشنبه 20 تیر‌ماه سال 1389 ساعت 11:48 ب.ظ
سلام عزیز
ممنون از این همه لطف
یعنی جدا فقط به خاطر پس زمینه مشکی ام لودم پایینه؟
اخه چرا
مگه مشکی چشه؟
اما من خیلی مشکی دوست دارم که
اشکالی نداره
حالا یکم دیر لود میشه دیگه
قربانت
پاسخ:
مشکی رنگ عشقه
منم دوست دارم
امتیاز: 0 0
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد